Fen Edebiyat Fakültesi

Hakkımızda

Fen Edebiyat Fakültesi Tarihçe

Her üniversitenin çekirdek fakültelerinden olan Fen – Edebiyat Fakültemiz, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile 2011 – 2012 öğretim yılında eğitime başladı.

2012 – 2013 Öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık ( Rusça ) Bölümleri açıldı.

2013 – 2014 öğretim yılında da Psikoloji Bölümümüzün ilk öğrencileri aramıza katıldı.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Biyokimya Bölümümüz açıldı.

Fakültemiz bir yandan kendi bünyesinde bulunan bölümlerdeki öğrencilerin lisans programlarını yürütürken, diğer yandan üniversitemizin değişik fakültelerinde öğrenim gören tüm lisans öğrencilerine çeşitli düzeylerde Fen, Edebiyat ve Yabancı Dil alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler sunarak birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan iki işlevi birlikte yerine getirmektedir.

Fakültemizi oluşturan bölümlerin programları Avrupa Kredi Transit Sistemi ( ECTS ) ile uyumlu hale getirilmiş olup Erasmus programları çerçevesinde aranan nitelikleri taşıyan öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversitelerde öğretim görme ve staj yapma imkanına sahiptirler.

Fen Edebiyat Fakültesi Misyon ve Vizyon

Misyon

Cumhuriyetimizin Temel Değerlerini özümsemiş, Küresel düşünebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, etik değerlere bağlı, araştıran, irdeleyen var olanı iyi yönde değiştirme gücüne sahip, insan onurunun üstünlüğüne inanan mezunlar yetiştirerek ve gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar yoluyla, insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı yapmak.

Vizyon

Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren, öğrencisi ve çalışanı olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

Temel Değerler

1. Bilimsel düşünceyi rehber edinmek, akademik özgürlük,

2. İnsan onurunun üstünlüğü, adalet ve hoş görü,

3. Toplumsal sorumluluk,

4. Dürüstlük, yenilikçilik ve yaratıcılık,

5. Başarı elde etme kültürü,

6. Bilgi toplumu için öncelik, hayat boyu öğrenimin içselleştirilmesi,

7. Öğrenmek, sorgulamak ve uygulamak,

8. Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık,

9. Şeffaflık, katılımcılık,

10. Etik değerlere bağlılık,

11. Çevre bilinci,

12. Hesap verebilirlik, yerindelik

13. Özveri,

14. Girişimcilik,

15. Kalite bilincine sahip olmak,

16. Kalkınmaya dayalı bir dünya düzeninin kurulmasının temel eğitimi