Fen Edebiyat Fakültesi

Yönetim

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER

Dekan

Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir.

Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, kurulmuş olduğu tarihten günümüze, Yüksek Öğretim Kurumu’nun tüzük ve yönetmelikleri esas alınarak faaliyetine devam etmektedir ve bünyesinde 6 bölüm bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde İngilizce, Rusça Mütercim Tercümanlık, bölümünde Rusça eğitim yapılmaktadır. Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Genetik ve Psikoloji Bölümlerinde ise en az %30 İngilizce eğitim verilmektedir.

Bölümlerde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra uygulama ve laboratuar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayanöğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir. Öğretim üyelerimiz lisans derslerinin yanısıra çeşitli enstitülerde lisansüstü düzeyde de dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, DPT, TUBİTAK, BAPKO, Avrupa Birliği çerçeve programları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

Fakültemiz, FARABI gibi ulusal, ERASMUS gibi uluslararası bağlantılar ile sürekli kendini yenileyip geliştirmekte ve öğrencilerimizin tercihlerinde önde gelen bir fakülte olmayı hedeflemekte, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların yapıldığı ve yayınlandığı bir bilim yuvası olmanın yanında, sosyal ve fen bölümleri ile bulunduğu çevrenin sosyal, kültürel ve bilimsel proje çalışmalarını destekleyerek diğer eğitim kurumlarına katkılar sağlamaktadır.

Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna süreci kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir. Bologna süreci ve LLP (Lifelong Learning Program) kapsamında ders müfredatları güncellenmiş, program çıktıları ve ECTS kredileri belirlenmiştir. Stratejik planlar doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Öğrencilerimize üniversite yaşamlarında ve sonrasında başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK

Dekan Yardımcısı

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Rukiye ÖZTÜRK

Dekan Yardımcısı