Tarihçe

Fen Edebiyat Fakültesi Tarihçesi

Fakültemiz 10.12.2010 yılında açılmıştır.

05.04.2011 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerimiz açılmıştır ve 26.09.2011 yılında öğrenci alımına başlamıştır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz 05.04.2011 tarihinde açılmıştır ve 21.05.2012 tarihinde öğrenci alımına başlamıştır.

Rus Dili ve Edebiyatı bölümümüz 05.04.2011 tarihinde açılmıştır ve 23.05.2012 tarihinde öğrenci alımına başlamıştır.

Psikoloji bölümümüz 05.04.2011 tarihinde açılmıştır ve 14.05.2013 tarihinde öğrenci alımına başlamıştır.

Biyokimya bölümümüz 24.09.2014 tarihinde açılmıştır ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) bölümümüz 02.06.2021 tarihinde açılmıştır ve 02.06.2021 tarihinde öğrenci alımına başlamıştır.

İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümümüz 2023 yılında açılmış olup 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Rus Dili ve Edebiyatı bölümümüz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Ruşça Mütercim Tercümanlık ismi ile eğitimine devam etmiştir. Ancak bu bölümümüz ile birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) ve Biyokimya bölümlerimiz kapatılmıştır. Fakültemiz, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), İngilizce Mütercim Tercümanlık  bölümlerimizle eğitim öğretime devam etmektedir.