Dekan Mesajı

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Mesajı

Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, kurulmuş olduğu tarihten günümüze, Yüksek Öğretim Kurumu’nun tüzük ve yönetmelikleri esas alınarak faaliyetine devam etmektedir ve bünyesinde 5 bölüm bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Ancak  Moleküler Biyoloji ve Genetik ,İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık  bölümlerinin  eğitim dili İngilizcedir.

Bölümlerde lisans eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra uygulama ve laboratuvar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayan öğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir.

Fakültemiz, ulusal ve ERASMUS gibi uluslararası bağlantılar ile sürekli kendini yenileyip geliştirmekte ve öğrencilerimizin tercihlerinde önde gelen bir fakülte olmayı hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların yapıldığı ve yayınlandığı bir bilim yuvası olmanın yanında, sosyal ve fen bölümleri ile bulunduğu çevrenin sosyal, kültürel ve bilimsel proje çalışmalarını destekleyerek diğer eğitim kurumlarına katkılar sağlamaktadır.

Öğrencilerimize üniversite yaşamlarında ve sonrasında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı