Akademik Kadro

Doç. Dr. Samiye Çilem BİLGİNER

samiyecilem.bilginer@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz UĞUR

deniz.ugur@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

abdullah.celik@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK

adiye.simsek@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya UYSAL

hulya.uysal@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Shırın SADAGHIAN

shirin.sadaghian@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi İnci GÜÇER

inci.gucer@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Sara SOLMAZ

sara.solmaz@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Huriye YANIK

huriye.yanik@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Öğr. Gör. Famil YUSUFOĞLU

famil.yusufoglu@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Ar. Gör. Ayşenur HOŞOĞLU

aysenur.hosoglu@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş


 

Ar. Gör. İlkem İNCE

ilkem.ince@avrasya.edu.tr

 +90 462 334 05 50

 Özgeçmiş